Voksne for Barn: Nytt hjem – ny skole

3. mai lanserer Voksne for Barn filmen «Nytt hjem – ny skole». En film som handler om hvordan det kan oppleves å bytte skole i forbindelse med at man flytter i fosterhjem.

Dato: 03.05.2018
Sted: Filmens hus i Oslo
Tid: kl. 17:30
Pris: Gratis (krever påmelding)
Meld deg på

I «Nytt hjem – ny skole» møter du Linnea som er fosterbarn hos familien Henriksen. Linnea har vært hos familien Henriksen gjennom sommeren, og begynte på ny skole etter sommerfeiren. Det har nå gått et par måneder, men skolehverdagen er fremdeles ikke så lett for Linnea. Fostermor Astrid bekymrer seg, lærer Mona synes det er litt utfordrende og storebror Arne vil gjerne være til støtte for Linnea. Se hva som skjer!

Manus er utarbeidet på bakgrunn av innspill vi har fått fra fosterbarn og lærere. Vi håper at film og tilhørende veiledningshefte kan være et nyttig verktøy for både skole, barnevern og fosterhjem.

Målet er å bidra til at det blir enklere å snakke sammen, og med barnet, om hvordan man kan få til en trygg skolehverdag når både hjemmet er nytt og skolen er ny!