Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2018

Leder

Jan Balseth

Sandnessjøen

nordland@fosterhjemsforening.no

Mobil 468 89 022

Nestleder

Solveig Kåberg

Bodø

Sekretær

Rina Nicolaisen

Misvær

Kasserer

Kari Skarsaune

Bodø

Styremedlem

Dan Ronny Nordeng-Stenland

Mo i Rana

Styremedlem

Kristin Kongsdal

Mosjøen

Varamedlem

Marthe Rottem

Stokmarknes

Varamedlem

Anne Mette Magnussen

Mo i Rana

Valgkomitè

Leder

Valgkomitè

Medlem

Geir Allan Løkås

Sullitjelma

Valgkomitè

Medlem