På onsdag var Norsk Fosterhjemsforening på Stortinget i møte med Sonja Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Familie og Kulturkomiteen.

Formålet med møtet var å få uttrykt vår bekymring for forslag til ny barnevernlov, hvor viktige punkter Norsk Fosterhjemsforening har spilt inn ikke er hensyntatt. Vi reagerer også på sammensetningen av de som har utarbeidet forslaget til ny barnevernlov.

Sonja Mandt kjenner foreningen godt gjennom mange møter og innspill gjennom flere år. Hun var en sterk bidragsyter etter lobbyvirksomhet fra vår forening til de viktige tilleggsvedtakene i forbindelse med behandlingen av St.Melding 17 Trygghet og omsorg.

Vi takker for et oppløftende og matnyttig møte!

Følg linken under for å lese mer om hvordan Sonja Mandt og Fosterhjemsforeningen skal fremme våre medlemmers behov fremover.

Møte med Sonja Mandt på Stortinget 15.02.17