Nå skjer det ting her! Norsk Fosterhjemsforening har i dag vært i møte i Arbeids og Administrasjonsdepartementet. Vi fikk mye taletid og fikk formidlet viktige problemer knyttet til fosterforeldre og NAV ytelser. Møtet opplevdes som en god start på dialog, og det setter vi pris på – for dette er så viktig for medlemmene våre.

Vi snakket blant annet om konkrete problemer i forhold til arbeidsavklaringspenger og dagpenger og fikk formidlet behovet for unntaksregler. Ønsker du å lese mer om møtet, hva vi snakket om og de foreløpige resultatene, følger du linken under:

Samtaletemaer og resultater av møte i Arbeids og Administrasjonsdepartementet 10.02.2017

N.B! Som et resultat av møtet ønsket departementet en oversikt over problemer våre medlemmer støter på i møte med NAV. Vi ber derfor de av dere som har opplevd vanskeligheter om å skrive til oss på post@fosterhjemsforening.no med en kort beskrivelse av deres opplevelse, slik at vi får belyst mangfoldet og kompleksiteten i disse sakene.