Ledig stilling: Generalsekretær

Da vår nåværende generalsekretær går ut i pensjon, søker Norsk Fosterhjemsforening etter en ny leder med god kjennskap til organisasjonslivet og interessepolitisk påvirkningsarbeid.

Generalsekretæren må være en god og inspirerende leder, og kunne samspille godt med tillitsvalgte, medlemmene og ansatte. Vedkommende må også kunne jobbe effektivt med politisk og faglig påvirkning for å sikre gode ordninger som ivaretar medlemmenes behov.

Personen vi søker må være strategisk sterk, god på relasjoner, skjønne det sammensatte landskapet man skal lede i, og bidra til at virksomheten når sine mål.

Dette er en meningsfull jobb med store påvirkningsmuligheter. Vi holder til i trivelige kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum, og arbeidsmiljøet er raust og inkluderende. Stillingen er en åremålsstilling på 4 år, med mulighet for forlengelse. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Generalsekretæren er den øverste administrative stilingen og skal primært:

 • Tilrettelegge for at styret kan jobbe strategisk og få gode beslutningsunderlag
 • Implementere styrets beslutninger i organisasjonen og lede foreningens arbeide på alle plan
 • Samarbeide godt med tillitsvalgte, bidra til involvering og forankring
 • Sørge for måloppnåelse i tråd med vedtatt planer og strategier
 • Jobbe frem gode finansieringsstrategier for arbeidet, og god økonomisk styring
 • Drive organisasjonsutvikling og målrettet ressursforvaltning
 • Sikre riktig kompetanse og kompetanseutvikling blant ansatte og frivillige
 • Sørge for god kommunikasjon og interaksjon mellom sekretariatet og medlemmene

Ønsket kompetanse

 • Det er ønskelig med høyere utdannelse innen relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring, primært med ledelse, påvirkningsarbeid og interessepolitikk vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Solid ledererfaring; erfaring fra virksomhetsstyring og endringsledelse, med evne til å skape en samvirkende kultur
 • Må forstå frivillighetens vesen og kunne håndtere spennet frivillighet, organisasjon og rammebetingelser
 • Forstå og kunne utøve politisk påvirkningsarbeid
 • Evne å markedsføre organisasjonen på en god og hensiktsmessig måte.
 • Kommunikasjon – må evne å engasjere og formidle – både til sekretariatet, hovedstyre, fylkesforeningene, forvaltning og mediebildet.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med styreleder Lene Printzlau Våmartveit på tlf 404 68 219 eller generalsekretær Tove M S Wahlstrøm tlf 465 05 243

Søknad med CV sendes til post@fosterhjemsforening.no og merkes med Søknad Generalsekretær.

Søknadsfrist 16. mai 2019