Kurs: Hvorfor spurte ingen meg?

Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler! Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler.

Dato: 2. november 2017
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantsgate 7, OSLO
Påmeldingsfrist: 11. oktober 2017

Les mer og meld deg på her!

Om konferansen/seminaret:
Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm. Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn.  Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn. Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler. Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler – mening – verdighet – anerkjennelse. Ulike områder blir fokusert på som f.eks –  Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Barn som utsettes for vold/overgrep. Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.

Pedagogisk metode:
Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.