Kontaktinformasjon

Postadresse: Storgata 10A, 0155 Oslo
Mailadresse: post@fosterhjemsforening.no
Besøksadresse: Storgata 10A, inngang Skippergata, 0155 Oslo

Telefon sentralbord: 23315400

Rådgivningstjenesten:
Rådgivningstjenesten for våre medlemmer betjenes tordager mellom kl. 09.00 og 15.00.
Tlf: 23315400/ 46500847.

Ønsker du kontakt med styret i din fylkesforening?
Velg din fylkesforening og finn deres kontaktinformasjon her.

Henvendelser fra media:
Henvendelser fra media rettes til generalsekretær Tove M. S. Wahlstrøm, 46505243 eller hovedstyrets leder Torunn Hauen Aks, 48288094.

Gjennom vår rådgivningstjenesten mottar vi nærmere 400 henvendelser årlig fra blant annet fosterforeldre, fosterbarn, foreldre, barnevernstjenester, Bufetat og NAV. Vi får inn spørsmål om både stort og smått, men mange av sakene er alvorlige og komplekse.
Vi opplever at en del av de samme temaene går igjen og vi belyser noen av disse på våre temasider.

Sekretariatet

Generalsekretær

Tove M. S. Wahlstrøm
46505243
generalsekretaer@fosterhjemsforening.no

Fagansvarlig / Nestleder

Marianne Oftedahl
91325820
fagansvarlig@fosterhjemsforening.no

Organisasjonssekretær

Sandra Szymanska
23315400
organisasjonssekretaer@fosterhjemsforening.no
post@fosterhjemsforening.no

Regnskapsfører

Anne Enger
46501361
regnskap@fosterhjemsforening.no

Redaktør

Åse L. Larsen
93254996
redaksjon@fosterhjemsforening.no

Rådgiver

Karin Haarberg Aas / Eva Anne Thomsen
46500847
fagkonsulent@fosterhjemsforening.no

Ønsker du å levere din henvendelse til våre rådgivere?