Innkalling til årsmøtet 2019

Her kan du laste ned saksframlegg til årsmøtet 2019

HEDMARK
​​​
ÅRSMØTE

NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK

Søndag 27.januar 2019 kl.12.00-13.00
Savalen Fjellhotell og Spa, Tynset

Saksliste:
Åpning av møtet ved leder
1. Konstituering
Godkjenning av saksliste, valg av 1 møteleder, 1 referent, registrering av stemmeberettigede, 2 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere
2. Årsberetning
3. Regnskap 2018 og revisjonsberetning
4. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid
5. Innkomne forslag
6. Aktivitetsplan 2019
7. Fastsettelse av styrehonorar
8. Budsjett 2019
9. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes nestleder Anne-Birgitte Løvlien innen 14.01.2019 på e-post: abl123@online.no

Sakspapirene legges ut på vår hjemmeside, ønsker du disse likevel tilsendt, gi beskjed om dette ved påmelding.

Hvis noen ønsker å være med i styret eller valgkomitéen og ikke er blitt kontaktet, kan dere selv ta kontakt.
– Ved ønske om å være med i styret i Norsk Fosterhjemsforening Hedmark kontakt leder i valgkomitéen Tom Ophus, tlf. 40 23 95 23/e-post: tomophus@gmail.com
– Ved ønske om å være medlem i valgkomitéen kontakt Irene Strandlie Olsen,
tlf. 40 32 65 64/e-post: irenedenpene@outlook.com

Lunsj serveres rett etter at møtet er avsluttet!

Med hilsen styret i
Norsk Fosterhjemsforening Hedmark