Fosterhjemsutvalget

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal ha en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsområdet, og levere en NOU innen desember 2018. Du kan lese mer om Fosterhjemsutvalget her.

Fosterhjemsutvalget som skal komme med en offentlig utredning om fosterhjemsomsorgen, har bedt om at vi gir innspill på følgende spørsmål:

  • Faglig veiledning tilpasset det enkelte fosterhjemmet/ barnet. Hva innebærer dette i praksis, hva krever det av kommunene og hvilke fosterhjem er det som særlig savner tilpasset faglig veiledning?
  • Frikjøp. Har dere tanker og vurderinger om i hvilke tilfeller dette er et nyttig forsterkingstiltak? Er det tilfeller hvor dere vil fraråde frikjøp? Er det etter deres mening ønskelig med retningslinjer eller nærmere regler om bruken av frikjøp?

Vi i Norsk Fosterhjemsforening er glad for å få innspill fra dere fosterforeldre som vi kan ta med videre i vårt innspill til utvalget. Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no

Her er utvalgets mandat.

Brev fra utvalget om videre prosess

Intervjuguide interesseorganisasjoner og statlige instanser

Våre innspill til Fosterhjemsutvalget:

Innspill 12.09.17 fra Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsutvalget

Innspill 29.01.18 fra Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsutvalget – Frikjøp og veiledning