Fosterhjemskonferanse 24. mai 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til konferanse i Bergen med tittel Samarbeid til fosterbarns beste!
Konferansen er rettet mot fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet. Tema for konferansen er samarbeid, og fokus er på det viktige samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet – til barns beste.

Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad
Tidspunkt: 24.mai kl. 9.30 – 16.45
Konferanseavgift: kr. 750,- inkl. kaffe/te, pauseservering og lunsj (kr. 550,- for hovedmedlemmer)
Påmeldingsfrist: 10. april 2019
Påmelding er bindende

Meld deg på her!

Program: 

09.00: Registrering

09.30 – 09.50: Åpning v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit

Kultur v/ Viggo Krüger er førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, Universitetet i Bergen

09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip, refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening

10.35 – 10.50: Pause

10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark

11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/ Åse Larsen

12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen

14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen

14.15 – 15.00: Samvær etter omsorgsovertakelsen, innledning v/ Vigdis Bunkholt

refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening og andre organisasjoner b.l.a. styreleder i Organisasjon for barnevernforeldre Merete Løland

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce

16.00: Avslutning

Forbehold om endringer i programmet

Hvis du trenger overnatting i forbindelse med konferansen kan du ta kontakt direkte med Thon Hotel Bergen Airport. Husk å oppgi at du er deltakere på Fosterhjemskonferansen.