Kurs fra RBUP Øst og Sør og Norsk Fosterhjemsforening: Fosterhjemmets indre liv

Fosterhjemmets indre liv – Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien?

Fosterbarn viser ikke alltid hva de har behov for i møtet med sine nye omsorgspersoner. Fosterforeldre kan derfor streve med å forstå fosterbarnets emosjonelle uttrykk.

På denne konferansen vil dere få høre erfaringer fra en fostermor, et fosterbarn og en som har erfaringer fra å være fostersøsken. Dere får også høre om teori og nyere norsk forskning som fokuserer på nære relasjoner og hvordan vi forholder oss til oss selv og andre, det vil si våre indre liv. Dessuten vil dere få anledning til å dele egne erfaringer. Vi håper dette kan være en flott anledning til å treffe andre fosterforeldre og få nyttig kunnskap som kan være til hjelp i hverdagen.

Dato: 27. oktober 2018
Pris: Gratis
Sted: RBUP Øst og Sør,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo
Påmeldingsfrist: 19. oktober 2018

Les mer og meld deg på her!