Fosterhjem og avlastningstilbud

Norsk Fosterhjemsforening har sendt et brev til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeids- og sosialdepartementet angående avlastningstilbud til fosterhjem. Foreningen uttrykker i dette brevet bekymring for konsekvensene av Høyesterettsdom HR-2016-1366 (Avlaster II-dommen). BLD har nå kommet med svar på denne henvendelsen.

Det fremgår av svaret at departementet vil fortsette å utrede dette spørsmålet, og arbeide med løsninger som kan gi enda større muligheter for fleksibilitet, inkludert ferieavlastning.

I brevet informeres det dessuten om at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om arbeidstidsregler som gjør det mulig å fortsatt kunne tilby døgn- og helgeavlastninger.

Svaret fra departementet. Fosterhjem og avlastningstilbud – Avlaster II dommen