Fosterforeldre og NAV – siste nytt

Stortinget ba 11. mai 17 regjeringen om snarest å sikre en overgangsordning slik at fosterforeldre ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre i forhold til NAV regelverket. Regjeringen har imidlertid ikke hastverk, og har informert om at regelendring først kan finne sted fra 1.1.2018.

Norsk Fosterhjemsforening anser at fosterforeldre og fosterbarn har ventet lenge nok, og ytterligere forsinkelse er ikke akseptabelt!

Norsk Fosterhjemsforening og stortingsrepresentant fra AP Lise Christensen anser ikke at regjeringen har fulgt opp vedtaket om krav til snarlig iverksettelse. Budsjett hensyn, slik anført av regjeringen for at det tar tid, kan ikke være saklig grunn.

Christensen står på for fosterforeldre, og har sendt arbeids- og sosialministeren kritiske spørsmål og viser til at regjeringen har flere virkemidler til rådighet for snarlig iverksetting.  Arbeids og sosialministeren må nå skriftlig redegjøre for hvorfor man bruker så lang tid. Christensen peker på at fosterforeldre taper mye penger på at ordningen ikke iverksettes.

Bakgrunn:

Fosterforeldre som kommer i en vanskelig livs situasjon hvor de blir syke eller arbeidsledige og trenger NAV for ytelse til livsopphold opplever ofte store problemer i et rigid NAV regelverk. Mens mange fosterforeldre som frisk har oppebåret både lønn i jobb utenfor hjemmet og fosterhjemsgodtgjørelse for fosterhjemsoppdraget, vil man, dersom man blir syk/ arbeidsledig oppleve at man pga beregningsregler hvor fosterhjemsgodtgjørelsen skal komme til fradrag,  kan risikere å ikke får rett på NAV ytelse, men alene må greie seg på fosterhjemsgodtgjørelsen, eller at NAV ytelsen blir kraftig redusert.    Fosterhjemsgodtgjørelsen kommer nemlig til fradrag etter beregningsregler som er lite gunstig for fosterforeldre. Bufdir har i en egen utredning fra 2015 pekt på det urimelige i hvorledes regelverket slår ut for fosterforeldre, og tatt til ord for endringer i regelverket, for å ivareta fosterhjemmets særskilte situasjon.

Norsk Fosterhjemsforening har jobbet iherdig i mange år for å få politikere til å forstå alvoret i dette, og å få til endring i praksisen. Ved hjelp av et modig medlem av foreningen, som stod frem i media med sin situasjon, og ved hjelp av forslag fra SV og Venstre, har saken blitt drøftet av landets folkevalgte. 11. mai ble arbeidet for saken kronet med seier da Stortinget fattet vedtak som påla regjeringen snarest å iverksette en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser som sikrer at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre. Ordningen skal gjelde frem til et nytt regelverk for fosterhjem er på plass.  I debatten som ledet til vedtaket priser stortingsrepresentanter fra ulike partier den fantastisk viktige jobben som fosterforeldre utfører, og arbeidet til Norsk Fosterhjemsforening.