Vi ønsker innspill til forslag til ny barnevernslov!

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov!

Det som gjelder for fosterhjem finner dere i kapitel 13 i høringsnotatet, med start på side 188.

Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. juni 2019!

Les mer på regjerningen.no.