Foreldrekurs: Godt selvbilde hos dine foster- og egne barn!


Birgit Semundseth (sosialentreprenør, Barnas Plattform) har utviklet et lite foreldrekurs som med enkle verktøy har vist seg å hjelpe foreldre å gi barn styrket selvfølelse og selvtillit!  Norsk Fosterhjemsforening og Birgit Semundseth ønsker nå å samarbeide om å fremme kurset spesielt rettet mot fosterforeldre som gruppe. Alle medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening får prisavslag.

Vi vet at mange av våre fosterbarn sliter med et dårlig selvbilde. I denne forbindelse får dere på dette 2 timers kurset praktiske verktøy som kun tar 10 minutter å bruke i hverdagen. Disse er kjent for å gi gode stunder i familien samtidig som de styrker barnas selvbilde.

Prosjektet, i samarbeid med Barnas Plattform, er som følger:

  • Våre medlemmer sender en mail til birgit@barnasplattform.no og ber om å få rabattkode for deltakelse på kurset. Oppgi da ditt medlemsnummer.
  • Hver familie melder seg på et lokalt Barnas Plattform-kurs, som dere finner her. Kurset koster kr. 698,- inkludert rabatt på kr 100,- begge foreldre kan delta på kurset.
  • Tidsramme: Kursdeltakelse i løpet av april eller mai måned.

Alle våre medlemmer blir bedt om å svare på noen få spørsmål fire måneder etter kurset. På denne måten vil vi sammen med dere avdekke om kurset oppleves som nyttig og om det gir dere og barna positive resultater. Spørsmålene vil ikke utfordre fosterforeldres taushetsplikt.

Les om erfaringer og utfordringer:

Eventuelle spørsmål kan rettes til Birgit Semundseth på birgit@barnasplattform.no eller telefon 920 30 980.

Da ønsker vi alle våre medlemmer en god kursopplevelse i april eller mai!