Foredrag fra konferansen «Bedre fosterhjem krever nye løsninger»

Den 29. november holdt Bufdir konferanse med overskriften «Bedre fosterhjem krever nye løsninger».

Hvert år flytter om lag 1000 nye barn til et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barneverntiltaket i Norge.
Samfunnsendringer og ny kunnskap krever nye løsninger i fosterhjemsomsorgen.
Til stede på konferansen var nasjonale og internasjonale forskere og utøvere i praksis, for å gi deltakerne ny kunnskap om hvem fosterbarna er, og hvordan fosterhjemsomsorgen må møte nødvendige endringer.

Her kan dere lese materialet fra de ulike foredragene:
Traumebevist omsorg – Torunn Sirevåg Slettan og Hilde Bjørkeland

Hva vet vi om barn som bor i fosterhjem i dag – Stine Lehmann

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn – Martin Bergström

Opplæring og veiledning, fra teori til praksis – Unni Nygaard og Mogens Albaek

Caring for children who have experienced trauma – Leony Coppens

Læring for framtiden – Sven Åke Bjørke

Understanding of tauma and its contributions to foster care work – Kelly M Sullivan