Vi ønsker innspill til forslag om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere.

Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 1. mai 2019!

Les mer på regjerningen.no.