Fosterhjemskontakt 3/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

NOU 2018:18 – høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening

Det viktige arbeidet med høringssvar til NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem er avgitt – nå fortsetter vårt viktige påvirkningsarbeid!

Her kan du lese hele høringssvaret fra Norsk Fosterhjemsforening

Her kan du lese NOU 2018:18

Fosterhjemskonferanse 2019 – Streaming av konferansen!

Fosterhjemskonferanse 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste
Velkommen til en spennende konferansedag med fokus på samarbeid!

Konferansen vil bli streamet – link til stream legges ut i eventet på Facebook!
Trykk skal for å følge med på hva som skjer!

Arrangør: Norsk Fosterhjemsforening
Sted: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5863 Bergen
Tidspunkt: 24. mai kl. 9.30 – 16.00

09.00 Registrering
09.30 – 09.50: Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit
«Kom nærmere» ved Elisabeth Torstuen
09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip, refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening
10.35 – 10.50: Pause
10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark
11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/Åse Larsen refleksjoner fra brobyggerne Berit Ulriksborg og Ann Carin Vean
12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre. v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen
14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen
14.15 – 14.45: Samvær etter omsorgsovertakelse. En barnefaglig og juridisk utredning av Elisabeth Gording Stang og Gunn-Astrid Baugerud. kommentar v/ Vigdis Bunkholdt
14.45 – 15.00: Samarbeid – samvær v/ styreleder i Organisasjon for Barnevernforeldre Merete Løland
15.00 – 15.15: Pause
15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce
16.00 Avslutning

Konferanseavgift – kr. 750,-
Konferanseavgift for hovedmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening – kr. 550,-

Unikt samarbeid med fostermor

Norsk Fosterhjemsforening har med støtte fra ExtraStiftelsen igangsatt et fremtidsrettet prosjekt med samarbeid i 3 partsforholdet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten. Målet er å bedre relasjoner og samarbeid til det beste for fosterbarnet. Les her under om de gode erfaringene fra mor Ann Carin og fostermor Berit!

Unikt samarbeid med fostermor – Dagbladet

Kurs: Hvorfor spurte ingen meg?

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Hvorfor spurte ingen meg?».
Dette kurset fokuserer på dine direkte samtaler! Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Kurset er praktisk og metodisk med mange eks.

ForeleserAnne Kirsti Ruud– Spesialist i klinisk pedagogikk

Dato: 29. mai, 2019
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1575,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 9. mai 2019

Les mer og meld deg på her!

Kom med innspill! NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Kjære medlem og tillitsvalgt

Norsk Fosterhjemsforening arbeider med sitt høringsinnspill til NOU 2018:18 om trygge rammer for fosterhjem. Her er link til NOU’en.

Her kan du lese foreningens synspunkter på enkelte av forslagene.

Har du har synspunkt eller innspill så kom gjerne med dette til post@fosterhjemsforening.no innen 6. mai 2019!

Foreningen sender vårt endelige høringsinnspill 20. mai 2019.

Ny medlemsfordel – Barnevakten, råd om barn og unges mediebruk!

Barn og unges mediebruk er et landskap de aller fleste av oss syntes er krevende og komplisert. Hvor skal vi sette grensene, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan få god veiledning på å være trygge og bevisste veiledere og grensesettere for våre barn når det gjelder bruk av digitale medier? Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som gir råd om barn og unges mediebruk. Deres råd er forankret i forankret i FNs barnekonvensjon og kristen- og humanistisk arv og tradisjon, altså samme verdigrunnlag som det barnehager og skoler har i Norge. De støtter seg til relevant forskning og har bred erfaringsbasert kunnskap gjennom sin daglige kontakt med barn, unge og voksne.

Norsk Fosterhjemsforening og Barnevakten har startet et samarbeid der bl.a. medlemmene får mulighet til medlemskap hos Barnevakten til en redusert pris. I medlemskapet hos Barnevakten får du følgende:
• Torsdagsposten – nyhetsbrev med informasjon og råd om barn, unge og medier.
• Magasinet Digital Barndom to ganger i året.
• Direkte linje til Barnevaktens rådgiver på telefon og epost.
• Aktuelle læringsressurser om livsmestring og nettvett.

Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening kan du bli medlem i Barnevakten her.

Klikk på logoen under for å komme til Barnevaktens hjemmeside:

Fosterhjemskontakt 2/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Vi ønsker innspill til forslag til ny barnevernslov!

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov!

Det som gjelder for fosterhjem finner dere i kapitel 13 i høringsnotatet, med start på side 188.

Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. juni 2019!

Les mer på regjerningen.no.

 

Vi ønsker innspill til forslag om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere.

Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 1. mai 2019!

Les mer på regjerningen.no.