Kom med innspill! NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Kjære medlem og tillitsvalgt

Norsk Fosterhjemsforening arbeider med sitt høringsinnspill til NOU 2018:18 om trygge rammer for fosterhjem. Her er link til NOU’en.

Her kan du lese foreningens synspunkter på enkelte av forslagene.

Har du har synspunkt eller innspill så kom gjerne med dette til post@fosterhjemsforening.no innen 6. mai 2019!

Foreningen sender vårt endelige høringsinnspill 20. mai 2019.

Ny medlemsfordel – Barnevakten, råd om barn og unges mediebruk!

Barn og unges mediebruk er et landskap de aller fleste av oss syntes er krevende og komplisert. Hvor skal vi sette grensene, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan få god veiledning på å være trygge og bevisste veiledere og grensesettere for våre barn når det gjelder bruk av digitale medier? Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som gir råd om barn og unges mediebruk. Deres råd er forankret i forankret i FNs barnekonvensjon og kristen- og humanistisk arv og tradisjon, altså samme verdigrunnlag som det barnehager og skoler har i Norge. De støtter seg til relevant forskning og har bred erfaringsbasert kunnskap gjennom sin daglige kontakt med barn, unge og voksne.

Norsk Fosterhjemsforening og Barnevakten har startet et samarbeid der bl.a. medlemmene får mulighet til medlemskap hos Barnevakten til en redusert pris. I medlemskapet hos Barnevakten får du følgende:
• Torsdagsposten – nyhetsbrev med informasjon og råd om barn, unge og medier.
• Magasinet Digital Barndom to ganger i året.
• Direkte linje til Barnevaktens rådgiver på telefon og epost.
• Aktuelle læringsressurser om livsmestring og nettvett.

Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening kan du bli medlem i Barnevakten her.

Klikk på logoen under for å komme til Barnevaktens hjemmeside:

Fosterhjemskontakt 2/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Vi ønsker innspill til forslag til ny barnevernslov!

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov!

Det som gjelder for fosterhjem finner dere i kapitel 13 i høringsnotatet, med start på side 188.

Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. juni 2019!

Les mer på regjerningen.no.

 

Vi ønsker innspill til forslag om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere.

Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 1. mai 2019!

Les mer på regjerningen.no.

 

Ledig stilling: Generalsekretær

Da vår nåværende generalsekretær går ut i pensjon, søker Norsk Fosterhjemsforening etter en ny leder med god kjennskap til organisasjonslivet og interessepolitisk påvirkningsarbeid.

Generalsekretæren må være en god og inspirerende leder, og kunne samspille godt med tillitsvalgte, medlemmene og ansatte. Vedkommende må også kunne jobbe effektivt med politisk og faglig påvirkning for å sikre gode ordninger som ivaretar medlemmenes behov.

Personen vi søker må være strategisk sterk, god på relasjoner, skjønne det sammensatte landskapet man skal lede i, og bidra til at virksomheten når sine mål.

Dette er en meningsfull jobb med store påvirkningsmuligheter. Vi holder til i trivelige kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum, og arbeidsmiljøet er raust og inkluderende. Stillingen er en åremålsstilling på 4 år, med mulighet for forlengelse. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Generalsekretæren er den øverste administrative stilingen og skal primært:

 • Tilrettelegge for at styret kan jobbe strategisk og få gode beslutningsunderlag
 • Implementere styrets beslutninger i organisasjonen og lede foreningens arbeide på alle plan
 • Samarbeide godt med tillitsvalgte, bidra til involvering og forankring
 • Sørge for måloppnåelse i tråd med vedtatt planer og strategier
 • Jobbe frem gode finansieringsstrategier for arbeidet, og god økonomisk styring
 • Drive organisasjonsutvikling og målrettet ressursforvaltning
 • Sikre riktig kompetanse og kompetanseutvikling blant ansatte og frivillige
 • Sørge for god kommunikasjon og interaksjon mellom sekretariatet og medlemmene

Ønsket kompetanse

 • Det er ønskelig med høyere utdannelse innen relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring, primært med ledelse, påvirkningsarbeid og interessepolitikk vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Solid ledererfaring; erfaring fra virksomhetsstyring og endringsledelse, med evne til å skape en samvirkende kultur
 • Må forstå frivillighetens vesen og kunne håndtere spennet frivillighet, organisasjon og rammebetingelser
 • Forstå og kunne utøve politisk påvirkningsarbeid
 • Evne å markedsføre organisasjonen på en god og hensiktsmessig måte.
 • Kommunikasjon – må evne å engasjere og formidle – både til sekretariatet, hovedstyre, fylkesforeningene, forvaltning og mediebildet.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med styreleder Lene Printzlau Våmartveit på tlf 404 68 219 eller generalsekretær Tove M S Wahlstrøm tlf 465 05 243

Søknad med CV sendes til post@fosterhjemsforening.no og merkes med Søknad Generalsekretær.

Søknadsfrist 16. mai 2019

Produksjonsselskapet Monster: Rotløs

FORPROSJEKT ROTLØS
Vi i produksjonsselskapet Monster jobber med et forprosjekt som har arbeidstittelen Rotløs.
Målet med forprosjektet er å se om vi kan lage en dokumentarserie med unge voksne mellom 18-28 år som har vokst opp i fosterhjem eller på institusjon, og som ønsker å vite mer om forfedrene sine.

Ønsket er at kunnskap om familiens historiske fortid kan være en brobygger inn i framtiden, både for dem selv og kommende generasjoner. Mange som har vokst opp helt eller delvis uten kontakt med biologiske foreldre vet lite om slekten sin.
Vi hopper altså over foreldreleddet, og søker å finne historier som handler om besteforeldre, oldeforeldrene, tippoldeforeldre etc.

Vi ønsker ikke å gå inn i debatten om arv og miljø; det er ikke slik at vi tror at biologi trumfer miljø. Vi tenker at det for noen kan det være spennende å vite litt mer som slekten sin, både på tross av, og kanskje på grunn av, at man ikke vokste opp med sine biologiske foreldre.
Vi er klar over at vi søker i en sårbar gruppe, og at dette ikke passer for alle. Vi kommer til å gjøre grundige vurderinger for å finne ut personen er rustet til å bli eksponert på TV. Og ikke minst om hun eller han er på «rett plass i livet», og er klar for å legge ut på en slik reise tilbake i tid. Dette er noe vi bruker psykologer og andre fagfolk til. Disse vil være tilgjengelige underveis, og etterpå hvis det er behov for det.

Selve slektsforskningen
Ofte finnes det triste hendelser i fortiden, gjerne i flere generasjoner. Som i serien «Hvem tror du at du er», vil vi ha med oss både historikere og arkivarer. Sammen med disse fagfolkene gjør vi et grundig forarbeid før vi bestemmer hvilke historier hovedpersonene skal oppdage på reisen. Alle historier planlegges før opptak, og vi velger historier som kan gjøre de medvirkende stolte av sine forfedre. Enkeltpersoners historier blir også gjerne satt inn i en historisk kontekst a la «Hvem tror du at du er». Det gjør at enkeltpersoners skjebne blir til en del av vår felles nasjons historie.
F.eks: Det viser seg fra denne kirkeboken at din oldefar bodde her sammen med familien i 1906. Da jobbet han som rallar og var med på å bygge noen av de viktigste veiene i landet vårt. Å være raller var både farlig og slitsomt arbeid. Man reiste fra sted til sted der det var jobb å finne, og familien flyttet gjerne med. Det var et sterkt samhold mellom rallarene; de var veldig stolte over jobben sin etc.

Ta kontakt:
Vi vil svært gjerne få tips om personer mellom 18-28 år som kan passe til å være med i denne programserien.
Send epost til: Siri.Finnema.Moen@monstermail.no ELLER ingrid.wevang@monstermail.no

Om oss
Monster er Norges største produksjonsselskap; vi lager både TV-program og podcaster. Vi lager dramaserier som Nobel og Unge lovende, realityprogram som Alt for Norge, eventproduksjoner som Rådhusplassen topp 20 og Stjernekamp. Vi står bak dokumentarserier som Datoen, Gåten Orderud og Drapet i Holmenkollen. Og vi har også laget fire sesonger av «Hvem tror du at du er» for NRK.

Her er link til noen av seriene vi har laget:
https://tv.nrk.no/serie/datoen/sesong/1
https://tv.nrk.no/serie/hvem-tror-du-at-du-ere/sesong/4
https://tv.nrk.no/serie/stjernekamp/2018/KMTE60009018/avspiller

HVORDAN ER DET Å VÆRE FOSTERFAMILIE MED EGNE BARN?

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er i disse dager ute med en landsomfattende spørreundersøkelse om hvordan det er å være fosterfamilie med egne barn.

Invitasjonen sendes til alle kommunale og statlige fosterhjem som er registrert med e-post adresser i Buf.etat.

Formålet med undersøkelsen er å skaffe mer kunnskap om hvordan fosterhjemsoppdraget påvirker familien som helhet, og særlig fosterforeldrenes egne barn.

Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer alle som mottar invitasjonen om å delta.

Undersøkelsen er viktig fordi den vil øke kunnskapen om positive og utfordrende sider ved det å være fosterforeldre – og gi barna muligheten (på eget skjema) til selv å fortelle hvordan det er å vokse opp med fostersøsken.

Undersøkelsen vil også kartlegger fosterfamiliens erfaringer med veiledning og oppfølging, samt ulike grunner til at noen fosterhjem avslutter oppdraget, – for å se hva som kan gjøres bedre.

Ansvarlig for undersøkelsen er Tonje Gundersen, togun@oslomet.no, og Jorunn T. Jessen joruje@oslomet.no v/OsloMet, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Fosterhjemskonferanse 24. mai 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til konferanse i Bergen med tittel Samarbeid til fosterbarns beste!
Konferansen er rettet mot fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet. Tema for konferansen er samarbeid, og fokus er på det viktige samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet – til barns beste.

Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad
Tidspunkt: 24.mai kl. 9.30 – 16.45
Konferanseavgift: kr. 750,- inkl. kaffe/te, pauseservering og lunsj (kr. 550,- for hovedmedlemmer)
Påmelding er bindende

Meld deg på her!

Program: 

09.00 Registrering

09.30 – 09.50: Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit
Kultur ved Viggo Krüger førsteamanuensis v/ Griegakademiet, Universitetet i Bergen

09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip,
refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening

10.35 – 10.50: Pause

10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark

11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/Åse Larsen
refleksjoner fra brobyggerne Berit Ulriksborg og Ann Carin Vean

12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen

14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen

14.15 – 14.45: Samvær etter omsorgsovertakelsen. En barnefaglig og juridisk utredning av Elisabeth Gording Stang og Gunn-Astrid Baugerud. Kommentar v/ Vigdis Bunkholdt

14.45 – 15.00: Samarbeid – samvær v/ styreleder i Organisasjon for Barnevernforeldre Merete Løland

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce

16.00               Avslutning

 

Velkommen til en spennende konferansedag med fokus på samarbeid!

Forbehold om endringer i programmet

Hvis du trenger overnatting i forbindelse med konferansen kan du ta kontakt direkte med Thon Hotel Bergen Airport. Husk å oppgi at du er deltakere på Fosterhjemskonferansen.

 

«DE ER ALLE BARN» Nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd

RVTS Øst, Redd Barna, Statens Barnehus og V27 inviterer til en nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Konferansen vil gi generell kompetanseheving og åpne opp for samarbeid på tvers av instanser – med fokus på å inspirere til lokale tiltak. Det legges spesielt vekt på samarbeidet mellom justis og ulike hjelpeinstanser.

Dato: 13. og 14. juni 2019.
Sted: Meet Ullevaal, Oslo
Konferanseavgift: Kr. 1000,- inkl kaffe/te og lunsj begge dager
Påmeldingsfrist: 14. april 2019

Les mer og meld deg på her.