Kom med innspill! Besøkshjem – endringer i ordningen

Hvordan fungerer ordningen med besøkshjem/avlastning utenfor institusjon etter at ny forskrift og særavtale trådte i kraft 1. juli 2017?

Kom med innspill på følgende punkter så snart du kan og gjerne før onsdag 11. september!

  • Informasjon – har fosterhjemsforeldrene fått tilstrekkelig informasjon om endringene?
  • Omfang – er det endringer i omfanget av besøkshjem etter at ordningen ble endret?
  • Fleksibilitet – har avlastningen blitt mindre fleksibel for fosterhjemmene?
  • Ferieavlastning – får fosterhjemmene ferieavlastningen de har krav på?
  • Sykdom – hva skjer dersom besøkshjemmet blir syk?
  • Fungerer ordningen tilfredsstillende? Får brukerne avlastningen de har krav på?
  • Andre innspill til ordningen?

Som vanlig går det bra med svar direkte i kommentarfeltet eller gjennom å sende en epost til post@fosterhjemsforening.no

Proba samfunnsanalyse, som gjennom oppdrag fra KS utfører kartleggingen om hvordan ordningen fungerer, ønsker også intervjue noen fosterforeldre som blir avlastet gjennom besøkshjem. Er du interessert i å delta, går det også bra å sende en epost til post@fosterhjemsforening.no. Partene i arbeidslivet skal revidere særavtalen, og vil derfor ha perspektivene fra hhv. Kommunene, avlasterne og brukerne som kunnskapsgrunnlag inn i dette arbeidet.