Barnevernkonferansen er en møteplass for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, for faglig påfyll og nettverksbygging.

Fokusområdene i år er hvordan de vanskelige sakene blir håndtert.

Dato: 11. – 12. mars 2019
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allé, Gardemoen
Deltakeravgift før 1. des: 2600,- (eks. mva)
Deltakeravgift etter 1. des: 3300,- (eks. mva)

Les mer og meld deg på her!

Forelesninger Barnevernkonferansen 2019:

Dag 1

 • Åpning av barnevernkonferansen 2019
  Mari Trommald, direktør i Bufdir
 • Barn i risiko – Hva er tilstrekkelig undersøkelse?
  Øyvind Kvello, professor ved NTNU
 • Omsorgsovertakelse og tidlig innsats
  Berit Landmark, jurist og klinisk barnevernpedagog
 • Sandnes har landets beste barnevern!
  Silje Nygård, Barnevernsleder

Tema: Barns medvirkning i barnevernsaker

 • Hvordan kan barn og unge medvirke i egen barnevernssak?
  Svein Arild Vis, Førsteamanuensis
 • Medvirkning sett fra foreldrenes perspektiv
  Merethe Løland, leder for barnevernsforeldre
 • Beslutninger basert på skjønn – Et vanskelig farvann
  Elisabeth Backe Hansen, psykolog og forsker

Dag 2

Tema: Akuttvedtak

 • Akuttvedtak og rettsikkerhet
  Kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet (KIB)
 • Skånsom henting – Erfaringer med akuttvedtak i barnevernet
  Maren Bjune, prosjektleder i Redd Barna
 • Barnevernet i Kongsberg – reduserte akuttplasseringer med 90 prosent!
  Tone Risvoll Kvernes, leder Barneverntjenesten Kongsberg
 • Hvordan støtter vi barn som lever med vold og trusler i hjemmet?
  Magne Raundalen, psykolog
 • Utfordringer og muligheter knyttet til sakkyndige utredninger
  Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS