Ny medlemsfordel – Barnevakten, råd om barn og unges mediebruk!

Barn og unges mediebruk er et landskap de aller fleste av oss syntes er krevende og komplisert. Hvor skal vi sette grensene, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan få god veiledning på å være trygge og bevisste veiledere og grensesettere for våre barn når det gjelder bruk av digitale medier? Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som gir råd om barn og unges mediebruk. Deres råd er forankret i forankret i FNs barnekonvensjon og kristen- og humanistisk arv og tradisjon, altså samme verdigrunnlag som det barnehager og skoler har i Norge. De støtter seg til relevant forskning og har bred erfaringsbasert kunnskap gjennom sin daglige kontakt med barn, unge og voksne.

Norsk Fosterhjemsforening og Barnevakten har startet et samarbeid der bl.a. medlemmene får mulighet til medlemskap hos Barnevakten til en redusert pris. I medlemskapet hos Barnevakten får du følgende:
• Torsdagsposten – nyhetsbrev med informasjon og råd om barn, unge og medier.
• Magasinet Digital Barndom to ganger i året.
• Direkte linje til Barnevaktens rådgiver på telefon og epost.
• Aktuelle læringsressurser om livsmestring og nettvett.

Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening kan du bli medlem i Barnevakten her.

Klikk på logoen under for å komme til Barnevaktens hjemmeside: