Oppføringer av Norsk Fosterhjemsforening

Kurs: Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Utviklingsfremmende samtaler med ungdom». Hvordan kan profesjonelle (alle som arbeider med ungdom) som møter ungdom med psykiske helseplager forme hjelpen på måter som bidrar til økt opplevelse av mestring og indre styring hos ungdommene? Forelesere: Kari Langaard  – Utdannet klinisk sosionom og har en PhD i psykologi Dato: 3. april, 2019 Tid: […]

Kurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn

JobbAktiv inviterer til et praksisnært kurs for alle som arbeider med barn: Forebygging, avdekking og oppfølging 14.-15. mars 2019 på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi holder et levende kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, sykehus og barnevern. Det […]

Forskningsrapport: Adopsjon som barneverntiltak

«Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er blitt gjennomført ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en studie om hvordan lovgivningen om adopsjon uten samtykke fra biologiske foreldre som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har hatt […]

Medlemskontingent 2019

Årets fakturaer av medlemskontingent er sendt ut! Vi tenker på miljøet, og har derfor sendt ut så mange fakturaer som mulig på e-post. De medlemmer vi ikke har riktig e-postadresse til, vil få faktura i posten. Når du betaler fakturaen vil du få mulighet å velge at få e-faktura neste gang. Ta gjerne kontakt med […]

Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter. Les hele høringsbrevet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. februar 2019! Følgende berør pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem: 2.7 Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning […]

Aktiv Ung konferansen 2019 – Mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider for en bedre hverdag for sin målgruppe. Ett av tiltakene er deres årlige, nasjonale konferanse. Årets Aktiv Ung konferanse har fått undertittelen «Mestring» og finner sted 12-13. mars 2019, i Bergen. Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse […]

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn og traumer». Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser.  Forelesere: Marianne Straume  – Spesialist i klinisk psykolog.  Arbeider ved Senter for Krisepsykologi Dato: […]

Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

Tryggere rammer for fosterhjem? Fosterhjemsutvalgets rapport «Trygge rammer for fosterhjem» foreligger i dag. Denne bidrar neppe til tryggere rammer for fosterhjem og derfor heller ikke til økt rekruttering av fosterforeldre, sier en skuffet styreleder Lene P. Våmartveit.  Norsk Fosterhjemsforening har i mange år prøvd å få frem at et fosterhjem ikke er et vanlig hjem, […]