Oppføringer av Norsk Fosterhjemsforening

Unikt samarbeid med fostermor

Norsk Fosterhjemsforening har med støtte fra ExtraStiftelsen igangsatt et fremtidsrettet prosjekt med samarbeid i 3 partsforholdet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten. Målet er å bedre relasjoner og samarbeid til det beste for fosterbarnet. Les her under om de gode erfaringene fra mor Ann Carin og fostermor Berit! Unikt samarbeid med fostermor – Dagbladet

Kurs: Hvorfor spurte ingen meg?

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Hvorfor spurte ingen meg?». Dette kurset fokuserer på dine direkte samtaler! Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Kurset er praktisk og metodisk med mange eks. Foreleser: Anne Kirsti Ruud– Spesialist i klinisk pedagogikk Dato: […]

Kom med innspill! NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Kjære medlem og tillitsvalgt Norsk Fosterhjemsforening arbeider med sitt høringsinnspill til NOU 2018:18 om trygge rammer for fosterhjem. Her er link til NOU’en. Her kan du lese foreningens synspunkter på enkelte av forslagene. Har du har synspunkt eller innspill så kom gjerne med dette til post@fosterhjemsforening.no innen 6. mai 2019! Foreningen sender vårt endelige høringsinnspill […]

Vi ønsker innspill til forslag til ny barnevernslov!

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov! Det som gjelder for fosterhjem finner dere i kapitel 13 i høringsnotatet, med start på side 188. Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. juni 2019! Les mer på regjerningen.no.  

Ledig stilling: Generalsekretær

Da vår nåværende generalsekretær går ut i pensjon, søker Norsk Fosterhjemsforening etter en ny leder med god kjennskap til organisasjonslivet og interessepolitisk påvirkningsarbeid. Generalsekretæren må være en god og inspirerende leder, og kunne samspille godt med tillitsvalgte, medlemmene og ansatte. Vedkommende må også kunne jobbe effektivt med politisk og faglig påvirkning for å sikre gode […]

Produksjonsselskapet Monster: Rotløs

FORPROSJEKT ROTLØS Vi i produksjonsselskapet Monster jobber med et forprosjekt som har arbeidstittelen Rotløs. Målet med forprosjektet er å se om vi kan lage en dokumentarserie med unge voksne mellom 18-28 år som har vokst opp i fosterhjem eller på institusjon, og som ønsker å vite mer om forfedrene sine. Ønsket er at kunnskap om […]

HVORDAN ER DET Å VÆRE FOSTERFAMILIE MED EGNE BARN?

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er i disse dager ute med en landsomfattende spørreundersøkelse om hvordan det er å være fosterfamilie med egne barn. Invitasjonen sendes til alle kommunale og statlige fosterhjem som er registrert med e-post adresser i Buf.etat. Formålet med undersøkelsen er å skaffe mer kunnskap om hvordan fosterhjemsoppdraget påvirker familien som helhet, og […]