Oppføringer av Norsk Fosterhjemsforening

Vi ønsker innspill til forslag til ny barnevernslov!

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov! Det som gjelder for fosterhjem finner dere i kapitel 13 i høringsnotatet, med start på side 188. Les hele høringsnotatet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. juni 2019! Les mer på regjerningen.no.  

Ledig stilling: Generalsekretær

Da vår nåværende generalsekretær går ut i pensjon, søker Norsk Fosterhjemsforening etter en ny leder med god kjennskap til organisasjonslivet og interessepolitisk påvirkningsarbeid. Generalsekretæren må være en god og inspirerende leder, og kunne samspille godt med tillitsvalgte, medlemmene og ansatte. Vedkommende må også kunne jobbe effektivt med politisk og faglig påvirkning for å sikre gode […]

Produksjonsselskapet Monster: Rotløs

FORPROSJEKT ROTLØS Vi i produksjonsselskapet Monster jobber med et forprosjekt som har arbeidstittelen Rotløs. Målet med forprosjektet er å se om vi kan lage en dokumentarserie med unge voksne mellom 18-28 år som har vokst opp i fosterhjem eller på institusjon, og som ønsker å vite mer om forfedrene sine. Ønsket er at kunnskap om […]

HVORDAN ER DET Å VÆRE FOSTERFAMILIE MED EGNE BARN?

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er i disse dager ute med en landsomfattende spørreundersøkelse om hvordan det er å være fosterfamilie med egne barn. Invitasjonen sendes til alle kommunale og statlige fosterhjem som er registrert med e-post adresser i Buf.etat. Formålet med undersøkelsen er å skaffe mer kunnskap om hvordan fosterhjemsoppdraget påvirker familien som helhet, og […]

Fosterhjemskonferanse 24. mai 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til konferanse i Bergen med tittel Samarbeid til fosterbarns beste! Konferansen er rettet mot fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet. Tema for konferansen er samarbeid, og fokus er på det viktige samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet – til barns beste. Sted: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad Tidspunkt: 24.mai kl. 9.30 […]

«DE ER ALLE BARN» Nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd

RVTS Øst, Redd Barna, Statens Barnehus og V27 inviterer til en nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge. Konferansen vil gi generell kompetanseheving og åpne opp for samarbeid på tvers av instanser – med fokus på å inspirere til lokale tiltak. Det legges spesielt vekt på samarbeidet mellom justis og ulike hjelpeinstanser. […]