Oppføringer av Sandra

Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter. Les hele høringsbrevet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. februar 2019! Følgende berør pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem: 2.7 Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning […]

Aktiv Ung konferansen 2019 – Mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider for en bedre hverdag for sin målgruppe. Ett av tiltakene er deres årlige, nasjonale konferanse. Årets Aktiv Ung konferanse har fått undertittelen «Mestring» og finner sted 12-13. mars 2019, i Bergen. Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse […]

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn og traumer». Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser.  Forelesere: Marianne Straume  – Spesialist i klinisk psykolog.  Arbeider ved Senter for Krisepsykologi Dato: […]

Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

Tryggere rammer for fosterhjem? Fosterhjemsutvalgets rapport «Trygge rammer for fosterhjem» foreligger i dag. Denne bidrar neppe til tryggere rammer for fosterhjem og derfor heller ikke til økt rekruttering av fosterforeldre, sier en skuffet styreleder Lene P. Våmartveit.  Norsk Fosterhjemsforening har i mange år prøvd å få frem at et fosterhjem ikke er et vanlig hjem, […]

Statsråd Helleland mottar utredning om fosterhjemsomsorgen

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mottar tirsdag 18.desember kl. 10 en offentlig utredning om rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Følg pressekonferansen her! Utvalget har utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. Fosterhjemsutvalget ble satt ned […]

Lovforslag om netthets

På nrk.no står det at regjeringa vil straffe netthets mot offentleg tilsette og at det vil fremmes lovregulering av dette. Man er spesielt opptatt av å beskytte ansatte i barnevernet. Norsk Fosterhjemsforening har i dag sendt brev til justisdepartementet og BLD for å ivareta at også fosterforeldre beskyttes i lovforslaget. Her kan du lese brevet som […]

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn og traumer». Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser.  Forelesere: Marianne Straume  – Spesialist i klinisk psykolog.  Arbeider ved Senter for Krisepsykologi Dato: […]