Oppføringer av Sandra

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene for familie og beredskapshjem! Norsk Fosterhjemsforening er invitert til å gi innspill på hva som bør endres i disse. Vi ber om innspill fra dere som har erfaring med disse kontraktene, hvilke endringer som foreningen bør spille inn. Send innspill til post@fosterhjemsforening.no

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt!

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt! Informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemming» Torsdag 8. november 2018 fra kl.12.00 -15.00 Sted: Litteraturhuset, Alver, Østre Skostredet 5-7, Bergen Alle barn i barnevernet har rett til å medvirke og bli hørt på egne premisser. Noen barn har behov for særlig tilrettelegging […]

Kurs: Hvordan kan vi forstå

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Hvordan kan vi forså og fremme sped- og småbarns psykiske helse?». Dagen gir en innføring i utviklingspsykologi, tilknytningsteori og mentalisering som et teoretisk og terapeutisk begrep, med forankring i praksis og eksempler på ulike intervensjoner. Forelesere: Alexandra Tavares, psykologspesialist Dato: 13. november, 2018 Tid: 09:15 – 15:15 Sted: Kuben Yrkesarena, […]

Kurs: Barn som pårørende

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn som pårørende». Temadagen vil ha fokus på å forstå hvordan barn/unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre og søsken med alvorlig somatisk/ psykisk sykdom. Barn som må ta ansvar de følelsesmessig ikke er modne for Forelesere: Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi Dato: 24. oktober, 2018 Tid: 09:15 […]

Kom med innspill på spørsmål fra Fosterhjemsutvalget!

Innfør neste møte med Fosterhjemsutvalget den 26. september ønsker vi innspill på noen spørsmål! Denne gang handler det om fosterhjemsavtalen. Send dit innspill på følgende spørsmål til post@fosterhjemskontakt så snart du kan og gjerne før 25. september! Fosterhjemsavtalen er i dag en gjennomgang/sammendrag av ulike kilder der barnevernstjenestens og fosterforeldrenes rettigheter og plikter er regulert. […]

Kom med innspill! Besøkshjem – endringer i ordningen

Hvordan fungerer ordningen med besøkshjem/avlastning utenfor institusjon etter at ny forskrift og særavtale trådte i kraft 1. juli 2017? Kom med innspill på følgende punkter så snart du kan og gjerne før onsdag 11. september! Informasjon – har fosterhjemsforeldrene fått tilstrekkelig informasjon om endringene? Omfang – er det endringer i omfanget av besøkshjem etter at […]

Konferanse: Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv og Klinikk for krisepsykologi arrangerer konferanse med rubrikken «Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise». En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester og behandlere for barn og familier. Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her […]

Kurs: De minste barnas stemme

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «De minste barnas stemme – Utredning og tiltak for sped- og småbarn i risiko». Hvordan kan helsestasjon og barnehage etc. oppdage tegn på omsorgssvikt hos de minste barna? Hvordan kommer vansker til uttrykk hos de minste barna, hva skal man se etter og hvordan utrede ved mistanke om mangelfull […]