Oppføringer av Sandra

Kurs: Barn som pårørende

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn som pårørende». Temadagen vil ha fokus på å forstå hvordan barn/unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre og søsken med alvorlig somatisk/ psykisk sykdom. Barn som må ta ansvar de følelsesmessig ikke er modne for Forelesere: Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi Dato: 24. oktober, 2018 Tid: 09:15 […]

Kom med innspill på spørsmål fra Fosterhjemsutvalget!

Innfør neste møte med Fosterhjemsutvalget den 26. september ønsker vi innspill på noen spørsmål! Denne gang handler det om fosterhjemsavtalen. Send dit innspill på følgende spørsmål til post@fosterhjemskontakt så snart du kan og gjerne før 25. september! Fosterhjemsavtalen er i dag en gjennomgang/sammendrag av ulike kilder der barnevernstjenestens og fosterforeldrenes rettigheter og plikter er regulert. […]

Kom med innspill! Besøkshjem – endringer i ordningen

Hvordan fungerer ordningen med besøkshjem/avlastning utenfor institusjon etter at ny forskrift og særavtale trådte i kraft 1. juli 2017? Kom med innspill på følgende punkter så snart du kan og gjerne før onsdag 11. september! Informasjon – har fosterhjemsforeldrene fått tilstrekkelig informasjon om endringene? Omfang – er det endringer i omfanget av besøkshjem etter at […]

Konferanse: Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv og Klinikk for krisepsykologi arrangerer konferanse med rubrikken «Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise». En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester og behandlere for barn og familier. Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her […]

Kurs: De minste barnas stemme

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «De minste barnas stemme – Utredning og tiltak for sped- og småbarn i risiko». Hvordan kan helsestasjon og barnehage etc. oppdage tegn på omsorgssvikt hos de minste barna? Hvordan kommer vansker til uttrykk hos de minste barna, hva skal man se etter og hvordan utrede ved mistanke om mangelfull […]

Kurs fra RBUP Øst og Sør og Norsk Fosterhjemsforening: Fosterhjemmets indre liv

Fosterhjemmets indre liv – Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien? Fosterbarn viser ikke alltid hva de har behov for i møtet med sine nye omsorgspersoner. Fosterforeldre kan derfor streve med å forstå fosterbarnets emosjonelle uttrykk. På denne konferansen vil dere få høre erfaringer fra en fostermor, et fosterbarn og en som har erfaringer […]

God sommer!

Vi i Norsk Fosterhjemsforening vil ønske alle en strålende sommer og minne om at sekretariatet er stengt i juli   Bakvakt under juli måned er styreleder Lene P. Våmartveit. Ta kontakt på telefon 404 68 219 eller epost styreleder@fosterhjemsforening.no hvis det er noe som haster!