Deltakelse – veileder for samarbeid mellom barneverns- og skolesektoren

Videresendt fra Dag Lund-Fallingen, seniorrådgiver Bufdir:

Til medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening,

Bufdir er i gang med en revisjon av veileder for samarbeid mellom barneverns- og skolesektoren: https://bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/. Veilederen brukes primært for ansatte i barnevernstjenesten, i barnevernsinstitusjoner og ansatte (rektorer, lærer mv.) i skolen. Den er imidlertid også aktuell for fosterforeldre, som trenger veiledning eller bistand.

For å gjøre veilederen best mulig tilrettelagt for de ulike målgruppene bistår Making Waves oss. De er gode på å fange behovene når ulike interessenter skal ha tilgang til de samme nettsidene.

De trenger å snakke med fosterforeldre som kjenner godt til elev-skole-hverdagen. Samtalen vil dreie seg om å få innspill til hva fosterforeldrene trenger av ulike hjelpemidler. Hensikten er å avdekke behovene på vegne av flest mulig barn/elever som trenger oppfølging.

Hvis du er interessert i å delta, kan du ta kontakt med: Håvard Arntsen hos Making Waves – send ham en e-post på  havard.arntsen@makingwaves.com.

Eventuelle spørsmål kan sendes  dag.lund-fallingen@bufdir.no.

 

Med hilsen,

Dag Lund-Fallingen seniorrådgiver Bufdir

 

Vi ønsker innspill til forslag fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til sitt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning.

Her kan dere lese utkast til retningslinjer:

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammen av en bachelorutdanning. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.

Har dere innspill som vi kan ta med oss videre? Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no innen 20. juni!

Høring Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Høringsspørsmålene utskriftsvennlig format

Her kan du se Fosterhjemskonferansen 2018 live!

Fosterhjemskonferansen 2018 strømmes live 3.-4. mai via Facebook og på Norsk Fosterhjemsforening sin side på YouTube!

Dersom du setter pris på strømmingstilbudet og ønsker å benytte deg av det, anmoder vi om at du Vippser kr 300 under sendingen til Norsk Fosterhjemsforening (Vippsnummer 502607), evt innbetaler til bankkonto (7050.05.26082).

Oppdatert program for Fosterhjemskonferansen 2018 kan du lese her!

Nyhetsbrev april 2018

Voksne for Barn: Nytt hjem – ny skole

3. mai lanserer Voksne for Barn filmen «Nytt hjem – ny skole». En film som handler om hvordan det kan oppleves å bytte skole i forbindelse med at man flytter i fosterhjem.

Dato: 03.05.2018
Sted: Filmens hus i Oslo
Tid: kl. 17:30
Pris: Gratis (krever påmelding)
Meld deg på

I «Nytt hjem – ny skole» møter du Linnea som er fosterbarn hos familien Henriksen. Linnea har vært hos familien Henriksen gjennom sommeren, og begynte på ny skole etter sommerfeiren. Det har nå gått et par måneder, men skolehverdagen er fremdeles ikke så lett for Linnea. Fostermor Astrid bekymrer seg, lærer Mona synes det er litt utfordrende og storebror Arne vil gjerne være til støtte for Linnea. Se hva som skjer!

Manus er utarbeidet på bakgrunn av innspill vi har fått fra fosterbarn og lærere. Vi håper at film og tilhørende veiledningshefte kan være et nyttig verktøy for både skole, barnevern og fosterhjem.

Målet er å bidra til at det blir enklere å snakke sammen, og med barnet, om hvordan man kan få til en trygg skolehverdag når både hjemmet er nytt og skolen er ny!

Nye datoer for rådgivningstelefonen i mai 2018!

Grunnet Fosterhjemskonferansen 2018 den 3.-4. mai, Kristi Himmelfartsdag den 10. mai og Grunnlovsdagen den 17. mai, utgår dessverre tre torsdager med rådgivningstelefon for våre medlemmer.

Våre rådgivere er derfor tilgjengelige følgende datoer i mai måned:
2. mai (11.30 – 15.00)
9. mai (09.00 – 15.00)
24. mai (09.00 – 15.00)
31. mai (09.00 – 15.00)

Fosterhjemskontakt 2/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

God nyhet til alle våre medlemmer: Strømming av Fosterhjemskonferansen 3.-4. mai!

Fosterhjemskonferansen 2018, «Fosterhjem til barnets beste – Hva er utfordringene? Hva er løsningene?» torsdag 3. og fredag 4. mai er fulltegnet. Nå må vi sette stopp ved rundt 150 deltakere. Det er tydelig at vi har truffet godt med programmet og foredragsholderne.

Foreningen har nå fått en mulighet å utføre strømming av konferansen på nett-Tv slik at flest mulig medlemmer kan få følge med på konferansen. Det betyr at du kan følge konferansen hjemmefra via vår Facebook side samt på Norsk Fosterhjemsforening sin side på YouTube (YouTube live).

Foreningen ønsker å benytte seg av denne muligheten om strømming for å nå ut til flere fosterforeldre. Strømming har vi aldri gjort tidligere på noen av våre konferanser. Vi er derfor spent på utprøving av dette. Vi må innrømme at vi heller ikke har budsjettert for utgifter til strømming.  Dersom du setter pris på strømmingstilbudet og ønsker å benytte deg av det, anmoder vi derfor om at du Vippser kr 300 under sendingen til Norsk Fosterhjemsforening (Vippsnummer 502607), evt innbetaler til bankkonto (7050.05.26082). Mer informasjon kommer på Facebook om dette.  Komplett program for fosterhjemskonferansen 2018 kan du lese her!

RVTS Øst: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge – Grunnkurs 14.mai

RVTS Øst satser stort på kurstilbud om skadelig/problematisk seksuell atferd hos barn og unge (SSA). Meld deg på gratis grunnkurs 14. mai.

Målgruppen for grunnkurset er alle som arbeider med barn og ungdom.

Stor usikkerhet
– Vi opplever stor usikkerhet knyttet til dette temaet. Mange er i kontakt med disse barna og ungdommene og savner kunnskap og kompetanse. Det kan være skremmende atferd og vekke sterk bekymring og usikkerhet: Hva er normalt eller unormalt? Hvem bør man samarbeide med og hva er anbefalt å gjøre? Dette har kursene fokus på, forteller fagansvarlig i RVTS Øst, Ane Heiberg Simonsen.

Barnehuset
Hovedforeleser er Christian Lunde-Hanssen i samarbeid med blant annet erfarne fagpersoner fra Barnehuset i Oslo. Han sier grunnkurset gir nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

-Vi underviser i det konkrete verktøyet «Trafikklyset»; et nyttig hefte som gir konkret hjelp for å definere hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. I tillegg presenterer vi tips om hvordan ulike instanser som barnehage, skole, politi, barnevern, BUP osv. skal forholde seg til informasjonen og hva de kan gjøre ved bekymring, forteller Lunde-Hanssen.

Ulike dilemmaer
Kurset 14. mai passer for alle som har erfaring med å jobbe med barn og unge og kan danne grunnlag for kurs 2 og 3.

Les mer her.

Meld deg på her.

Foreldrekurs: Erfaring fra en fostermor

Maj-Britt Stensønes forteller om sin opplevelse og erfaring med Barnas Plattform!

«Min historie rundt dette med Barnas Plattform tok til da jeg så en annonse på Facebook om foreldrekurset. Jeg syntes det så spennende ut og tenkte straks at dette hadde villet passet bra for mine to fosterbarn. Jenten, som er eldst, har hatt mange tunge opplevelser i tidlig barndom og bar med seg mange traumer som vi jobbet mye med, bare for å oppleve at utryggheten var tilbake samme ettermiddag igjen, og spesielt rundt leggetid. Minstemann har ikke «sett» riktig så mye, men noe balast hadde han jo selvfølgelig med seg.

Så da jeg leste om kurset, tok jeg kontakt med Birgit Semundset for å høre hvor jeg kunne gå på kurs. Det viste seg da at vi manglet kursleder her i Møre og Romsdal, så da fikk jeg tilbud om å få kurset over nett med Birgit og fikk prøve ut verktøyene på hjemmebane ei stund før jeg fikk komme på kurs for å bli kursleder. Under kurset ble jeg bare mer og mer imponert over hvor enkelt alt hørtes ut og etter hvert som Birgit snakket ble jeg helt overbevist om at dette var noe jeg ville prøve. Og ble egentlig litt lei meg for at jeg ikke hadde hatt så enkle ting å hjelpe meg med da mine egne barn var små.

Hjemme satte vi i gang med en gang. Samtalen rundt kjøkkenbordet ble til en koselig stund der alle greide å være med å formidle noe fra dagen sin. Det tok ikke lang tid før vi kom inn i den gode vanen og barna ble mer delaktig siden vi visste hvordan vi skal stille dem enkle spørsmål i stedet for store og vanskelige som barn har problemer med å svare på.

Leggetiden ble forkortet til et minimum sett i forhold til hva vi brukte før. Nå er vi med ned, tar massasjen i senga og da er barna klar for å lytte til de gode ordene. Jeg kan nok telle på ei hand hvor mange kvelder vi har strevet med legging etter at vi startet med verktøyene i Barnas Plattform. Godt for barna, og for «mor og far» som også fikk ei god stund sammen med barna først og kunne sette oss ned for å slappe av etterpå. Den følelsen var stor.

Vi hadde brukt verktøyene i ca tre mnd! da jeg var på første kursledersamling i Oslo og jeg fikk telefon hjemmefra om at jenta, for første gang, spontant og lykkelig hadde skrytt av seg selv og opplevd mestring som noe stort for seg selv. Da kom tårene, jeg hadde fått bekreftet at dette hadde virket på en helt utrolig måte. Fra å være utilpass, ha det vanskelig med relasjoner og mange vanskelige tanker hadde barna slått seg til ro, fått venner og ikke mareritt og skriking på natt. Barnas reaksjon på dette har bare vært positiv og hvis jeg «glemmer» å gjøre noe av verktøyene blir jeg straks påminnet og vi må gjennomføre for dem synes det er godt, avslappende og koser seg med dette.  Barna hadde også fortalt sin biologiske mor om verktøyene og hva vi gjorde, så nå har også hun vært på kurs og er helt overbevist om at dette er bra 😊

Jeg vet av erfaring at noen barn ikke vil høre på godordene på kvelden. De synes det er rart at noen snakker til dem. Da her jeg sagt at dem kan høre på dem f.eks når barnet skal slappe av på ettermiddagen, mens dem bader (det har jeg fått mye positiv respons på) eller man kan sette på god ordene mens barnet sover. Det er jo bevist at vi lærer også mens vi sover.

Massasjen er det også noen som sliter med. Ikke alle liker å bli tatt på, spesielt ikke de barna som har vært utsatt for overgrep. Da kan man bruke en bamse eller en annen voksen å ta massasjen på mens barnet ser på, på denne måten blir barnet trygget på at det er ok, og kanskje barnet kan ta massasjen på en voksen for å bli enda tryggere.

Mange av de som har vært på kurs hos meg jobber også i skole og barnehage og de sier at de også innfører noen av verktøyene der også, slik blir barna også tryggere i den settingen.

Til alle dere som vurderer å gå på et Barnas Plattform kurs har jeg egentlig bare en ting å si- gjør det. Dere kommer ikke til å angre, noen bruker litt tid på oppstart av alle verktøyene og innfører ett og ett, noe som er helt ok.  Men så å si alle fosterforeldre som jeg har hatt på kurs er begeistret og sier at hverdagene er enklere og mindre utfordrende for dem 😊»

Les mer om Barnas Plattform og meld deg på her!