Ledig stilling i Norsk Fosterhjemsforening

Regnskapsfører 20% stilling

Vi er en landsdekkende interesseorganisasjon som er uavhengig av politiske partier og trossamfunn, og har mål å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen tilbyr bl.a. rådgivning for medlemmene, driver interessepolitisk virksomhet og gir ut fagbladet Fosterhjemskontakt. Sekretariatet ligger sentralt i Oslo, og vi har et trivelig kontorfellesskap syv personer fordelt på 4,6 stillingshjemler.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning og erfaring med regnskapsføring inkludert lønn
• Kunnskap og erfaring med Visma Business og Excel
• Kunnskap og erfaring med organisasjonsarbeid
• Kjennskap til medlemsregister
• Evne til å jobbe selvstendig

Vi kan tilby:
• Lite og godt arbeidsmiljø
• Sentrale lokaler i Storgata i Oslo
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fag- og organisasjonsutvikling
• Arbeide i Norges største organisasjon for fosterhjem

Tiltredelse etter avtale men senest 1. februar 2018.
Lønn etter avtale. Pensjonsordning. Rapporterer til generalsekretær.

Søknadsfrist: 15.11.2017

Arbeidssted: Storgata 10, Oslo

Kontaktinformasjon: Tove M. S. Wahlstrøm, generalsekretær, tlf. 465 05 243.

Søknaden sendes: post@fosterhjemsforening.no

Nyhetsbrev oktober 2017

Vi ønsker innspill til forslag fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til sitt forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018 (tilbakebetalingsforskrifta). I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet disse endringene:

  • Avvikle retten til sletting av renter på grunn av omsorg for barn under ti år.
  • Innføre behovsprøving mot samla husholdsinntekt ved sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon.
  • Åpne for at begge i husholdet kan få rett til sletting av renter ved fødsel eller adopsjon.
  • Innføre ny mellombels ordning for sletting av utdanningslån for kvalifiserte lærere i grunnskolen i tiltakssona i Finnmark og Nord-Troms.
  • Innføre ny permanent ordning for sletting av utdanningsgjeld ved fullført femårig grunnskolelærerutdanning eller femårig lektorutdanning.

I tillegg foreslår departementet endringer i språk og struktur i hele forskrifta, slik at ho skal bli lettere å lese og forstå. Navnet til forskrifta blir òg foreslått endra til «forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018».

Har dere innspill som vi kan ta med oss videre? Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no innen 15. november!

Les mer på regjeringen.no

Høring- endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Høringsnotat forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

 

Vi ønsker innspill til spørsmål fra Fosterhjemsutvalget

Fosterhjemsutvalget som skal komme med en offentlig utredning om fosterhjemsomsorgen, har bedt om at vi gir innspill på følgende spørsmål:

  • Faglig veiledning tilpasset det enkelte fosterhjemmet/ barnet. Hva innebærer dette i praksis, hva krever det av kommunene og hvilke fosterhjem er det som særlig savner tilpasset faglig veiledning?
  • Frikjøp. Har dere tanker og vurderinger om i hvilke tilfeller dette er et nyttig forsterkingstiltak? Er det tilfeller hvor dere vil fraråde frikjøp? Er det etter deres mening ønskelig med retningslinjer eller nærmere regler om bruken av frikjøp?

Vi i Norsk Fosterhjemsforening er glad for å få innspill fra dere fosterforeldre som vi kan ta med videre i vårt innspill til utvalget. Frist for innspill til oss er 20. oktober. Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no

Med rett til å bli hørt – les Barneombudets nye rapport

Tirsdag 26. september ble tre rapporter som har undersøkt Norges oppfyllelse av barns rettigheter lansert. Her kan dere se opptak fra lanseringen og lese en artikkel skrevet om rapportene.

Her kan du lese en artikkel om rapportene

Her kan du laste ned hele Barneombudets supplerende rapport til FN

Nyhetsbrev september 2017

Kurs: Hvorfor spurte ingen meg?

Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler! Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler.

Dato: 2. november 2017
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantsgate 7, OSLO
Påmeldingsfrist: 11. oktober 2017

Les mer og meld deg på her!

Om konferansen/seminaret:
Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm. Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn.  Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn. Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler. Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler – mening – verdighet – anerkjennelse. Ulike områder blir fokusert på som f.eks –  Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Barn som utsettes for vold/overgrep. Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.

Pedagogisk metode:
Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Avsparkseminar for prosjektet «Bedre samarbeid»

Prosjektet «Bedre samarbeid» hadde avsparkseminar i Oslo 5. september med representanter fra prosjektorganisasjonen bestående av Landsforeningen for barnevernsbarn, KS, RVTS Sør, Høgskolen i Oslo og Akershus samt representanter fra barneverntjenester og fosterhjem. Prosjektets hovedmål er å lage en samarbeidsguide for å fremme best mulig samarbeid mellom barneverntjenesten og fosterforeldre. Norsk Fosterhjemsforening er initiativtager og eier av prosjektet.

Her er en video fra Brene Brown om forskjellen mellom empati og sympati som ble vist under avsparkseminaret.

Høringsinnspill – samhandlingsforløp fosterhjem

Bufdir ønsker innspill til sitt utkast til samhandlingsforløpet på barnevernområdet om flytting i fosterhjem. Samhandlingsforløpet starter når det er bestemt hvilket fosterhjem et barn skal flytte til og avsluttes når alle tjenester som barnet skal ha, er reetablert.

For å få et så godt forløp som mulig er Bufdir opptatt av at flest mulig skal få mulighet til å komme med innspill på innholdet i forløpet. Derfor ber Bufdir om innspill til forløpet i betaversjonen som er tilgjengelig på nett.

Forløpet finnes her.

Innspill gis i egen tekstboks nederst på siden, på hver av de fire hovedbolkene, som forløpet er inndelt i. Frist for innspill er 1. november 2017.

For Fangers Pårørende inviterer til konferanse

Med foreldre i fengsel – slik barna ser det

Hvordan oppleves det å ha en forelder i fengsel? Hvilke konsekvenser har fengslingen for barna?
Hva kan bidra til å gjøre situasjonen best mulig?
FFP inviterer til en spennende konferanse med bidrag fra både barn, unge og fagpersoner.

Dato: 27. september kl. 09.30 – 15.30
Sted: Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo
Påmeldingsfrist: 18. september 2017 til post@ffp.no. Det er gratis å delta!

Les mer og se programmet her!