Kurs: Barn som pårørende

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn som pårørende».
Temadagen vil ha fokus på å forstå hvordan barn/unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre og søsken med alvorlig somatisk/ psykisk sykdom. Barn som må ta ansvar de følelsesmessig ikke er modne for

Forelesere: Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi

Dato: 24. oktober, 2018
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1455,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Les mer og meld deg på her!

Kom med innspill på spørsmål fra Fosterhjemsutvalget!

Innfør neste møte med Fosterhjemsutvalget den 26. september ønsker vi innspill på noen spørsmål!

Denne gang handler det om fosterhjemsavtalen. Send dit innspill på følgende spørsmål til post@fosterhjemskontakt så snart du kan og gjerne før 25. september!

  • Fosterhjemsavtalen er i dag en gjennomgang/sammendrag av ulike kilder der barnevernstjenestens og fosterforeldrenes rettigheter og plikter er regulert. Er disse kildene tilstrekkelig presist og korrekt gjengitt, eller oppstår det uklarheter på grunn av måten gjeldende rett er referert i avtalen? Er det forhold i gjeldende rett som er utelatt i avtalen, men som med fordel kunne stått der?
  • Bør barnevernstjenestens oppfølging av det enkelte barnet og den enkelte familien fremgå tydeligere i avtalen eller i vedlegg til avtalen, og i så fall hvordan? Har Norsk Fosterhjemsforening innspill til hvilke typer planverk eller vedlegg som bør følge med avtalen?
  • Norsk Fosterhjemsforening har tidligere gitt innspill til utvalget om at regulering av fosterhjemsforholdet i en privatrettslig avtale med tre måneders oppsigelsesfrist ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet og rettssikkerhet for barn og fosterfamilie. Finnes det muligheter gjennom avtalen til å styrke forutsigbarheten og rettssikkerheten?

Kom med innspill! Besøkshjem – endringer i ordningen

Hvordan fungerer ordningen med besøkshjem/avlastning utenfor institusjon etter at ny forskrift og særavtale trådte i kraft 1. juli 2017?

Kom med innspill på følgende punkter så snart du kan og gjerne før onsdag 11. september!

 • Informasjon – har fosterhjemsforeldrene fått tilstrekkelig informasjon om endringene?
 • Omfang – er det endringer i omfanget av besøkshjem etter at ordningen ble endret?
 • Fleksibilitet – har avlastningen blitt mindre fleksibel for fosterhjemmene?
 • Ferieavlastning – får fosterhjemmene ferieavlastningen de har krav på?
 • Sykdom – hva skjer dersom besøkshjemmet blir syk?
 • Fungerer ordningen tilfredsstillende? Får brukerne avlastningen de har krav på?
 • Andre innspill til ordningen?

Som vanlig går det bra med svar direkte i kommentarfeltet eller gjennom å sende en epost til post@fosterhjemsforening.no

Proba samfunnsanalyse, som gjennom oppdrag fra KS utfører kartleggingen om hvordan ordningen fungerer, ønsker også intervjue noen fosterforeldre som blir avlastet gjennom besøkshjem. Er du interessert i å delta, går det også bra å sende en epost til post@fosterhjemsforening.no. Partene i arbeidslivet skal revidere særavtalen, og vil derfor ha perspektivene fra hhv. Kommunene, avlasterne og brukerne som kunnskapsgrunnlag inn i dette arbeidet.

Konferanse: Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv og Klinikk for krisepsykologi arrangerer konferanse med rubrikken «Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise».

En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester og behandlere for barn og familier.

Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her stiller de med sine beste foredragsholdere og samarbeidspartnere, i en konferanse som skal gi deg praktiske tips til arbeid med mennesker i krise.

Dato: 11.-12. februar 2019
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
Kursavgift ved påmelding før 1. Oktober: Kr. 2800,- eks. mva, Kr 3500 inkl. mva.
Kursavgift ved påmelding etter 1. Oktober: Kr. 3500,- eks. mva, Kr 4375 inkl. mva.

Les mer og meld deg på her!

Kurs: De minste barnas stemme

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «De minste barnas stemme – Utredning og tiltak for sped- og småbarn i risiko».
Hvordan kan helsestasjon og barnehage etc. oppdage tegn på omsorgssvikt hos de minste barna? Hvordan kommer vansker til uttrykk hos de minste barna, hva skal man se etter og hvordan utrede ved mistanke om mangelfull omsorg?

Mette Sund Sjøvold – Psykologspesialist og ansatt ved Alternativ til Vold i Follo.
Kristin G. Furuholmen – Psykologspesialist og faglig leder av Aline og Frydenberg psykologtjeneste i Barne- og familieetaten i Oslo kommune.
Pedagogisk metode – Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Dato: 17. oktober, 2018
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1540,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Les mer og meld deg på her!

Nyhetsbrev august 2018

Fosterhjemskontakt 4/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Rådgivertelefon utgår 30. august!

Rådgivertelefonen utgår torsdagen den 30. august 2018.

Våre rådgivere er tilbake igjen torsdagen den 6. september for å svare på deres henvendelser!

Kurs fra RBUP Øst og Sør og Norsk Fosterhjemsforening: Fosterhjemmets indre liv

Fosterhjemmets indre liv – Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien?

Fosterbarn viser ikke alltid hva de har behov for i møtet med sine nye omsorgspersoner. Fosterforeldre kan derfor streve med å forstå fosterbarnets emosjonelle uttrykk.

På denne konferansen vil dere få høre erfaringer fra en fostermor, et fosterbarn og en som har erfaringer fra å være fostersøsken. Dere får også høre om teori og nyere norsk forskning som fokuserer på nære relasjoner og hvordan vi forholder oss til oss selv og andre, det vil si våre indre liv. Dessuten vil dere få anledning til å dele egne erfaringer. Vi håper dette kan være en flott anledning til å treffe andre fosterforeldre og få nyttig kunnskap som kan være til hjelp i hverdagen.

Dato: 27. oktober 2018
Pris: Gratis
Sted: RBUP Øst og Sør,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo
Påmeldingsfrist: 19. oktober 2018

Les mer og meld deg på her!

God sommer!

Vi i Norsk Fosterhjemsforening vil ønske alle en strålende sommer og minne om at sekretariatet er stengt i juli

 

Bakvakt under juli måned er styreleder Lene P. Våmartveit. Ta kontakt på telefon 404 68 219 eller epost styreleder@fosterhjemsforening.no hvis det er noe som haster!