Artikkel om Brobyggerprogrammet i Fosterhjemskontakt!

I siste utgaven av Fosterhjemskontakt, utgave nr. 4 for året, fikk medlemmer og abonnenter mulighet at lese om Brobyggerprogrammet. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne lese om programmet som vi er så glade for, og deler derfor artikkelen her:

 

Fosterhjemskontakt 4/19

Ny utgave av Fosterhjemskontakt er sendt ut til medlemmer og abonnenter. Som medlem kan du logge deg på medlemssidene og lese artikler og annet spennende innhold, også fra tidligere utgaver.
Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Vil du bli filmstjerne?

Norsk Fosterhjemsforening produserer en samling med informasjons/opplæringsfilmer for fosterforeldre og andre som jobber med fosterbarnsomsorg. Filmene vil være tilgjengelig for alle på våre nettsider. Hensikten er å gi fosterforeldre mer kunnskap for å takle utfordringer som oppleves som spesielt tøffe. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.

I filmene møter vi fosterforeldre og barn og ser eksempler på vanskelige situasjoner. Tema i filmene handler om avvisning, tilhørighet, samvær og smerteuttrykk. Erfarne veiledere forteller om hva som kan ligge bak og gir råd om hvordan man kan håndtere problemene.

Vi vil bruke gode barneskuespillere, men etterlyser frivillige fosterforeldre med litt teatertalent som har lyst å spille roller de sikkert har kjent på kroppen selv. Filmene inneholder korte, enkle scener og med regissørens hjelp vil aktørene improvisere litt etter et enkelt manus. Det betyr at du ikke trenger å pugge replikker, men du kan formulere deg slik det føles naturlig, men selvsagt i tråd med budskapet i manus. Vi håper at noen av de frivillige foreldrene kanskje har et biologisk barn på ca 6-8 år, som liker å opptre og som kunne ha lyst spille i noen enkle scener («gråte», ikke ville bli med, late som kaster opp»).

Det vil bli 1-3 dagers opptak i l a høsten og tidsskjemaet vil bli tilpasset aktørenes behov. Vi håper på frivillig innsats fra 4-5 menn og kvinner og et yngre barn som har lyst på en annerledes opplevelse til fosterbarns beste.

Dersom dette kan være noe for deg (eller noen du kjenner), kontakt snarest regissør Suzanne Schønkopf i produksjonsselskapet Bravissimo AS for mer informasjon!

Tlf: 92091587, epost: suzanne@bravissimo.no

Lansering av Brobyggerprogrammet på nett!

Vårt viktige samarbeidsprosjekt, Brobyggerprogrammet, er nå lansert på vår webside! Programmet består av to delprogrammer. Delprogrammet RAUSHET er et samarbeidsprogram som retter seg mot foreldre og fosterforeldre, mens delprogrammet Raushetsplikt retter seg mot barneverntjenestene.

RAUSHET er et program som skal fremme utviklingsstøttende omsorg for fosterbarnet, og Raushetsplikt har utviklingsstøttende samvær med fosterbarna i fokus. Begge samarbeidsprogrammene er verdibasert. Bokstavene i ordet RAUSHET gir forbokstaven i verdier og prinsipper som er viktig for samarbeid: Respekt, Anerkjennelse, Undring, Språkbevissthet, Helhet, Empati og Tilstedeværelse. Dette vektlegges gjennom hele Brobyggerprogrammet.

Lansering av Brobyggerprogrammet på web skal foregå i flere etapper. Det som nå legges ut er ment å gi informasjon om programmet, samt å gi kontaktinformasjon sentralt og lokalt. Du kan også registrere deg som interessert i å få nyheter om programmet.

Det er ExtraStiftelsen som har gitt midler til å utvikle websiden som finnes under www.brobygger.info.

Sommerferie i juli

Norsk Fosterhjemsforening ønsker alle en riktig god sommer!

Vi stenger kontoret i juli og åpner igjen 5. august.
Rådgivningstjenesten åpner igjen torsdag 8. august til vanlig tid fra kl. 09:00 – 15:00.

Norsk Fosterhjemsforening har tilsatt Tone Granaas (51) som ny generalsekretær fra 1. november i år.

Norsk Fosterhjemsforening har tilsatt Tone Granaas (51) som ny generalsekretær.
Hun begynner i stillingen 1. november i år.

– Vi er glade for at Tone har takket ja til å bli generalsekretær hos oss. Hun har en bred bakgrunn fra både kommersielle virksomheter og organisasjoner, og har et sterkt engasjement for Norsk Fosterhjemsforenings arbeidsområde, sier styreleder Lene P. Våmartveit.

Tone Granaas kommer fra stillingen som generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund hvor hun var ansatt i 7 år. Før det var hun daglig leder i Grønn Hverdag. Tone har lang ledererfaring og mange styreverv i ryggen. Hun har arbeidet mye med politisk påvirkningsarbeid og har meget god kjennskap til organisasjonsarbeid og frivilligheten i Norge.

Tone har siden februar vært ansatt som seniorrådgiver i Norsk Fosterhjemsforening, og er i november klar for å ta over stillingen som generalsekretær etter Tove M. S. Wahlstrøm, som har vært i stillingen siden 2008.

–  Jeg er glad og ydmyk for oppgaven som jeg har sagt ja til, sier påtroppende generalsekretær Tone Granaas. – Fosterhjemmene tar på seg et uvurderlig samfunnsoppdrag og trenger trygge rammer for å kunne gi de mest sårbare barna god omsorg og hjelp til utvikling. Norsk Fosterhjemsforening er en samfunnsaktør med viktig kompetanse for videreutvikling av fagområdet, og brukerstemmene i Norsk Fosterhjemsforening må bli lyttet mer til av politikere og embetsverk. Det ønsker jeg å bidra ytterligere til fremover, sammen med engasjerte tillitsvalgte og kollegaer. Dette blir spennende, og jeg gleder meg!

Vi ønsker Tone velkommen til Norsk Fosterhjemsforening!

Styreleder Lene P. Våmartveit, blivende generalsekretær Tone Granaas og nåværende generalsekretær Tove M. S. Wahlstrøm.

Fosterhjemskontakt 3/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

NOU 2018:18 – høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening

Det viktige arbeidet med høringssvar til NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem er avgitt – nå fortsetter vårt viktige påvirkningsarbeid!

Her kan du lese hele høringssvaret fra Norsk Fosterhjemsforening

Her kan du lese NOU 2018:18

Hurra! – vi fikk 4 millioner til viktig satsning videre på Brobyggerprogrammet!

I 2017 startet Norsk Fosterhjemsforening et spennende prosjekt i Møre og Romsdal, som har utviklet seg til å bli en pilot for satsingsprosjektet Brobyggerprogrammet. Programmet er blant annet finansiert med midler fra Ekstrastiftelsen.

Brobyggerprogrammet er en viktig og stor satsning for å bidra til at samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten blir optimalisert og blir et godt samarbeid for å skape trygge rammer og gode relasjoner hos de voksne rundt barnet. Nå har BufDir bevilget ytterligere midler, 4 millioner, til videre implementering i 2019.

Programmet består av rekruttering av brobyggere (foreldre og fosterforeldre) som ønsker å bidra til at andre i samme situasjon får til en god relasjon og et godt samarbeid, ulike opplæringstiltak via e-læring og på fysiske samlinger for både foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten, samt rekruttering og opplæring av profesjonelle Brobyggingsledere som vil koordinere, støtte og lede arbeidet i fylkene.

Målsettingen er at Brobyggerprogrammet etter hvert skal implementeres i hele landet!

Fosterhjemskonferanse 2019 – Streaming av konferansen!

Fosterhjemskonferanse 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste
Velkommen til en spennende konferansedag med fokus på samarbeid!

Konferansen vil bli streamet – link til stream legges ut i eventet på Facebook!
Trykk skal for å følge med på hva som skjer!

Arrangør: Norsk Fosterhjemsforening
Sted: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5863 Bergen
Tidspunkt: 24. mai kl. 9.30 – 16.00

09.00 Registrering
09.30 – 09.50: Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit
«Kom nærmere» ved Elisabeth Torstuen
09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip, refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening
10.35 – 10.50: Pause
10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark
11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/Åse Larsen refleksjoner fra brobyggerne Berit Ulriksborg og Ann Carin Vean
12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre. v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen
14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen
14.15 – 14.45: Samvær etter omsorgsovertakelse. En barnefaglig og juridisk utredning av Elisabeth Gording Stang og Gunn-Astrid Baugerud. kommentar v/ Vigdis Bunkholdt
14.45 – 15.00: Samarbeid – samvær v/ styreleder i Organisasjon for Barnevernforeldre Merete Løland
15.00 – 15.15: Pause
15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce
16.00 Avslutning

Konferanseavgift – kr. 750,-
Konferanseavgift for hovedmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening – kr. 550,-