Arendalsuka – Invitasjon til politikerne

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

Arendalsuka 2017 avholdes 14-19 august. Det er et partipolitisk uavhengig arrangement, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Norsk Fosterhjemsforening er i år som tidligere tilstede på arrangementet, og håper på gode og informative samtaler med representanter fra de politiske partiene, om de sakene som opptar oss som fosterforeldre. Vi har i år tatt kontakt med alle de politiske partiene for å invitere en representant til et kort møte med oss ved vår stand under Arendalsuka.

Vårt spørsmål til hvert av de politiske partiene vil være i hvilken grad deres parti er et parti som vil ivareta fosterbarnet og fosterhjemmet, og om vi kan regne med partiets støtte i disse sakene.

Vedlagt finner du brevet Norsk Fosterhjemsforening har sendt ut. Vi er spent på hvordan politikerne vil svare på våre spørsmål og ser frem til å være synlige og representere våre medlemmer på arrangementet! 🙂

Invitasjon til et møte med Norsk Fosterhjemsforening under Arendalsuka