Å legge til rette for utveksling av kunnskap og praksis tilknyttet fosterhjemsordningene i Europa er ambisjonen til den internasjonale organisasjonen APFEL: « Acting for the Promotion of Foster Care at the European level».

APFEL samler forskere, praktikere, konsulenter/veiledere, sosialarbeidere, psykologer og fosterforeldre fra 11 europeiske land. APFEL har de siste to årene holdt flere møter i Brussel, men ble først offisielt registrert som en internasjonal NGO den 22 november 2012 under belgisk lov. Ledet av Vincent Ramon , prosjektleder for den franske National Association for Foster Care, definerer APFEL seg selv som en «hub», en utvekslingsplattform som bygger bro mellom forskning og praksis, og mellom engelsk- og fransktalende personer.

Mål :

  • Å bedre kunnskapen om fosterhjem gjennom utveksling av informasjon og beste praksis
  • Å fremme komparativ analyse av eksisterende modeller i hele Europa
  • Å støtte innovative praksiser og deres tilblivelse.

Tre temaer blir utforsket av arbeidsgrupper :

  • Opplæring og rekruttering av fosterhjem, omsorgspersoner (undersøkelse av praksis, utdanning og opplæringsverktøy i 11 land )
  • Barns stemme (praktisk- og teoretiskstudie av livsbøker fra seks ulike land)
  • Coparenting eller co-utdanning (modeller, visjoner og praksis av samarbeidende foreldre med og mellom fødsel og fosterfamilier).

Velkommen til arrangement

1.-2. desember 2016 arrangeres det to-dagers kurs i Lille, Frankrike.

Tema:
Following the thread of the life story,
The Art of combined parenthood

Ytterligere informasjon om arrangementet (program, priser og påmelding): Les mer her (engelsk)

Welcome to arrangement!

1st and 2nd December 2016 there will be two study days in Lille, France.

Theme:
Following the thread of the life story,
The Art of combined parenthood

For more information (programme, prices and registration): Read more here (english)