Aktiviteter

Selv om det ikke er et eget styre i Norsk Fosterhjemsforening Akershus, er det fortsatt aktiviteter for medlemmene.

Fredag 3. november – lørdag 4. november er det ungdomstur til Solobservatoriet på Harestua.
Les mer og meld deg på her!