Aktiviteter

Selv om det ikke er et eget styre i Norsk Fosterhjemsforening Akershus, er det fortsatt aktiviteter for medlemmene.