Velkommen til  Norsk Fosterhjemsforening Akershus!

Disse sidene driftes av Norsk Fosterhjemsforening Oslo, og oppdateres sporadisk. Vi er for tiden i prosess med å slå oss sammen med Norsk Fosterhjemsforening Oslo. For mer informasjon om dette – klikk deg inn på Aktiviteter i høyremargen på siden her.

Informasjon om arrangementer og aktiviteter legges fortløpende ut på vår Facebookside. For å få tilgang til denne, sender du en e-post til oss. Er du medlem, kan du inviteres inn i gruppen. Her er kontaktinfo. 

***

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. På den høyre siden kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

Det er styret i hver fylkesforening som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt. For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via epost og brev. Vær vennlig å meld i fra om adresseforandring og forandring av epostadresse.
Vi trenger deg!

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforeningen som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker  at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Følg oss på Facebook!
Facebook har blitt en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsomsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

Hvorfor følge oss på Facebook?
Her er to gode grunner til at du bør like Norsk Fosterhjemsforening:

  1. På Facebook vil du få informasjon om det viktigste som skjer i foreningen, nye høringer og lovendringer, kurs og aktiviteter, samt aktuelle nyhetssaker.
  2. På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner oss:

  • Ved å trykke på Facebook logoen under.
  • Eller gjennom å søke direkte på Norsk Fosterhjemsforening i søkefeltet øverst på din Facebookside.

Norsk Fosterhjemsforening Akershus har også en egen facebookside. Denne er «hemmelig» av hensyn til medlemmene. Dersom du ønsker å bli med i Norsk Fosterhjemsforening Akershus sin facebookgruppe sender du mail til oslo@fosterhjemsforening.no med forespørsel.