RBUP

Kurs: Individuell plan som verktøy for brukermedvirkning

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør inviterer til: Individuell…
Logo.

Høringsinnspill

Norsk Fosterhjemsforening har gitt høringsinnspill til forslag om endringer i barnevernloven: kvalitets-…
God sommer
Meg og familiene mine
Jubileum

Fortsatt plasser igjen!

Norsk Fosterhjemsforening feirer 35 år 23. september 2016 og vi arrangerer fagkonferanse og jubileumsmiddag…
Meld. St. 17