Budsjettforliket og betydningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I henhold til det Norsk Fosterhjemsforening har kunnet bringe på det rene, betyr budsjettforliket vedtagelse…

Voksne for Barn inviterer til frokostseminar

Hvordan få til gode samvær etter omsorgsovertakelse? Når et barn skal bo i fosterhjem, vil det…

RBUP Øst og Sør arrangerer Kurs: Fra brudd til sammenheng

"FRA BRUDD TIL SAMMENHENG" det første i en planlagt rekke med frittstående kurs som retter seg mot…

Høringsinnspill til Arbeids og Sosialkomiteen

Oppsummering av vårt høringsinnspill Regjeringens forslag i statsbudsjettet for å gjennomføre…